Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Display Rotation

Zvolí sa orientácia pri zobrazovaní statických záberov.

  1. MENU (Playback) → [Display Rotation] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Keď otáčate fotoaparát, zobrazený záber sa otáča a automaticky rozpoznáva orientáciu fotoaparátu.
Manual:
Portrét sa zobrazuje ako záber na výšku. Ak ste nastavili orientáciu záberu pomocou funkcie [Rotate], záber sa podľa toho zobrazí.
Off:
Zábery sa vždy zobrazia s orientáciou na šírku.