Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Mazanie viacerých zvolených záberov

Môžete vymazať viacero vybraných záberov.

  1. MENU(Playback) → [Delete] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Multiple Img.:
Vymažú sa zvolené zábery.

(1) Zvoľte zábery, ktoré sa majú vymazať a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska. V označovacom okienku sa zobrazí značka . Ak chcete danú voľbu zrušiť, opätovným stlačením odstráňte značku .

(2) Ak chcete vymazať ďalšie zábery, zopakujte krok (1).

(3) MENU [OK] → Stlačte v strede.

All in this Folder:
Vymažú sa všetky zábery v zvolenom priečinku.
All with this date:
Vymažú sa všetky zábery v zvolenom rozsahu dátumov.

Rada

  • Použite funkciu [Format] na vymazanie všetkých záberov vrátane chránených záberov.

Poznámka

  • Položky ponuky, ktoré je možné zvoliť, sa líšia v závislosti od nastavenia [View Mode].