Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Vymazanie zobrazeného záberu

Môžete vymazať zobrazený záber.

  1. Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať.
  2. Stlačte tlačidlo (Vymazať).
  3. Zvoľte [Delete] pomocou ovládacieho kolieska a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.