Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Používanie tlačidla Fn (Funkcia)

Môžete zaregistrovať často používané funkcie tlačidlu Fn (funkcia) a vyvolať ich počas snímania. Pre tlačidlo Fn (Funkcia) je možné zaregistrovať maximálne 12 často používaných funkcií.

  1. Stlačte tlačidlo DISP a potom stlačte tlačidlo Fn (Funkcia) v režime displeja inom ako [For viewfinder].

  2. Zvoľte funkciu, ktorá sa má zaregistrovať, stlačením hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

  3. Zvoľte požadované nastavenie otočením ovládacieho kolieska a stlačte v strede ovládacieho kolieska.
    • Niektoré funkcie sa dajú jemne doladiť pomocou ovládacieho voliča.

Vykonávanie nastavení v určenom prostredí

Zvoľte požadovanú funkciu v kroku 2 a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska. Zobrazí sa určené prostredie nastavenia funkcie. Nastavenia vykonajte podľa sprievodcu obsluhou fotoaparátu (A).