Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zábery sa nedajú zobraziť.

  • Uistite sa, že je pamäťová karta úplne vložená do výrobku.
  • Názov priečinka/súboru sa v počítači zmenil.
  • Keď sa obrazový súbor spracovával v počítači alebo sa obrazový súbor nasnímal pomocou modelu iného ako je tento výrobok, zobrazenie v tomto výrobku nie je zaručené.
  • Výrobok je v režime USB. Odpojte výrobok od počítača.
  • Softvér PlayMemories Home použite na zobrazenie záberov v tomto výrobku, ktoré sú uložené v počítači.