Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Record Setting (videozáznam)

Zvolí sa veľkosť záberu, rýchlosť snímania a kvalita obrazu pre snímanie videozáznamov. Čím vyššia je rýchlosť snímania, tým vyššia je kvalita obrazu.

 1. MENU (Camera Settings) → [Record Setting] → požadované nastavenie.

Keď je [File Format] nastavený na [XAVC S 4K]

Nasnímajú sa videozáznamy s vysokým rozlíšením po ich konverzii do formátu súborov MP4 pomocou kodeku MPEG-4 AVC/H.264.

Keď je [File Format] nastavený na [XAVC S HD]

Nasnímajú sa videozáznamy s vysokým rozlíšením po ich konverzii do formátu súborov MP4 pomocou kodeku MPEG-4 AVC/H.264.

Keď je [File Format] nastavený na [AVCHD]

60i/50i: Videozáznamy sa nasnímajú s rýchlosťou približne 60 polsnímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 60i) alebo 50 polsnímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 50i), v prekladanom režime, so zvukom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.
24p/25p: Videozáznamy sa nasnímajú s rýchlosťou približne 24 snímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 60i) alebo 25 snímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 50i), v progresívnom režime, so zvukom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.
60p/50p: Videozáznamy sa nasnímajú s rýchlosťou približne 60 snímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 60i) alebo 50 snímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 50i), v progresívnom režime, so zvukom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.


Keď je [File Format] nastavený na [MP4]

Snímané videozáznamy sa zaznamenajú vo formáte MPEG-4 s rýchlosťou približne 60 snímok za sekundu (platí pre zariadenia kompatibilné s 1080 60i), s rýchlosťou približne 50 snímok za sekundu (platí pre zariadenia kompatibilné s 1080 50i), s rýchlosťou približne 30 snímok za sekundu (platí pre zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo s rýchlosťou približne 25 snímok za sekundu (platí pre zariadenia kompatibilné s 1080 50i), a to v progresívnom režime, so zvukom AAC, formátom MP4.

Podrobnosti položky ponuky

Keď je [File Format] nastavený na [XAVC S 4K]

30p 100M/25p 100M:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (30p/25p).
Prenosová rýchlosť: približne 100 Mb/s
30p 60M/25p 60M:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (30p/25p).
Prenosová rýchlosť: približne 60 Mb/s
24p 100M*:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (24p). Týmto sa vytvorí atmosféra ako v kine.
Prenosová rýchlosť: približne 100 Mb/s
24p 60M*:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (24p). Týmto sa vytvorí atmosféra ako v kine.
Prenosová rýchlosť: približne 60 Mb/s

Keď je [File Format] nastavený na [XAVC S HD]

60p 50M/50p 50M:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60p/50p).
Prenosová rýchlosť: približne 50 Mb/s
30p 50M/25p 50M:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (30p/25p).
Prenosová rýchlosť: približne 50 Mb/s
24p 50M*:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (24p). Týmto sa vytvorí atmosféra ako v kine.
Prenosová rýchlosť: približne 50 Mb/s
120p 100M/100p 100M:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (120p/100p) s vysokou rýchlosťou. Videozáznamy sa dajú nasnímať s rýchlosťou 120 snímok za sekundu/100 snímok za sekundu.
Môžete vytvoriť plynulejšie spomalené obrazové záznamy pomocou kompatibilného zariadenia na úpravu obrazových záznamov.
Prenosová rýchlosť: približne 100 Mb/s
120p 60M/100p 60M:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (120p/100p) s vysokou rýchlosťou. Videozáznamy sa dajú nasnímať s rýchlosťou 120 snímok za sekundu/100 snímok za sekundu.
Môžete vytvoriť plynulejšie spomalené obrazové záznamy pomocou kompatibilného zariadenia na úpravu obrazových záznamov.
Prenosová rýchlosť: približne 60 Mb/s

Keď je [File Format] nastavený na [AVCHD]

60i 24M(FX)/50i 24M(FX):
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60i/50i).
Prenosová rýchlosť: 24 Mb/s (max.)
60i 17M(FH)/50i 17M(FH):
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60i/50i).
Prenosová rýchlosť: približne 17 Mb/s (priem.)
60p 28M(PS)/50p 28M(PS):
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60p/50p).
Prenosová rýchlosť: 28 Mb/s (max.)
24p 24M(FX)/25p 24M(FX):
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (24p/25p). Týmto sa vytvorí atmosféra ako v kine.
Prenosová rýchlosť: 24 Mb/s (max.)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH):
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (24p/25p). Týmto sa vytvorí atmosféra ako v kine.
Prenosová rýchlosť: približne 17 Mb/s (priem.)

Keď je [File Format] nastavený na [MP4]

1920x1080 60p 28M/1920x1080 50p 28M:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60p/50p).
Prenosová rýchlosť: približne 28 Mb/s (priem.)
1920x1080 30p 16M/1920x1080 25p 16M:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (30p/25p).
Prenosová rýchlosť: približne 16 Mb/s (priem.)
1280x720 30p 6M/1280x720 25p 6M:
Nasnímajú sa videozáznamy v malom formáte 1280 × 720 (30p/25p).
Prenosová rýchlosť: približne 6 Mb/s (priem.)

* Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC.

Poznámka

 • Videozáznamy 60p/50p je možné prehrávať len prostredníctvom kompatibilných zariadení.
 • Videozáznamy nasnímané pomocou nastavenia [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] v [Record Setting] sa skonvertujú pomocou softvéru PlayMemories Home, aby sa vytvoril disk so záznamom vo formáte AVCHD. Táto konverzia môže trvať dlhý čas. Rovnako platí, že sa disk nedá vytvoriť s pôvodnou kvalitou obrazu. Ak chcete zachovať pôvodnú kvalitu obrazu, uložte svoje videozáznamy na disk Blu-ray.
 • Ak chcete prehrávať videozáznamy 60p/50p/24p/25p prostredníctvom TV prijímača, daný TV prijímač musí byť kompatibilný s formátmi 60p/50p/24p/25p. Ak TV prijímač nie je kompatibilný s formátmi 60p/50p/24p/25p, videozáznamy 60p/50p/24p/25p sa budú vysielať ako videozáznamy 60i/50i.
 • [120p]/[100p] nie je možné zvoliť pre nasledujúce nastavenia.
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Scene Selection]