Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Spustenie stiahnutej aplikácie

Spustite aplikáciu, ktorá bola stiahnutá z webovej stránky na sťahovanie aplikácií PlayMemories Camera Apps.

  1. MENU(Application) → [Application List] → požadovaná aplikácia na spustenie.

Rada

Spôsob rýchlejšieho spustenia aplikácií

Priraďte [Download Appli.] a [Application List] používateľskému tlačidlu. Môžete spustiť aplikácie alebo zobraziť zoznam aplikácií len stlačením tlačidla používateľského nastavenia počas zobrazenia prostredia s informáciami o snímaní.