Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Pripojenie jedným dotykom pomocou smartfónu so systémom Android kompatibilného s funkciou NFC (Diaľkové ovládanie jedným dotykom NFC)

Môžete pripojiť tento výrobok a smartfón so systémom Android kompatibilný s funkciou NFC jedným dotykom, bez vykonávania zložitých úkonov nastavovania.

 1. Aktivujte funkciu NFC smartfónu.
 2. Prepnite tento výrobok do režimu snímania.
  • Funkcia NFC je dostupná len vtedy, keď sa na displeji zobrazí (značka N).
 3. Priložte tento výrobok k smartfónu.

  Smartfón a tento výrobok sa pripoja a v smartfóne sa spustí PlayMemories Mobile.

  • Priložte smartfón k tomuto výrobku na 1-2 sekundy dovtedy, kým sa nespustí softvér PlayMemories Mobile.

Informácie o funkcii „NFC“

NFC je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami s krátkym dosahom, ako sú napríklad mobilné telefóny alebo IC tagy, atď. Funkcia NFC uľahčuje dátovú komunikáciu na základe jediného dotyku určeného dotykového bodu.

 • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.

Poznámka

 • Ak sa nedá zriadiť pripojenie, vykonajte nasledovné:
  • Spustite PlayMemories Mobile v smartfóne a potom smartfón pomaly približujte k (značka N) tohto výrobku.
  • Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
  • Ak je tento výrobok v puzdre, vyberte ho.
  • Skontrolujte, či je funkcia NFC aktivovaná vo vašom smartfóne.
 • Keď je [Airplane Mode] nastavený na [On], nie je možné pripojiť tento výrobok a smartfón. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].
 • Ak sú tento výrobok a smartfón pripojené, keď je tento výrobok v režime prehrávania, zobrazený záber sa odošle do smartfónu.