Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Smart Remote Embedded

Môžete použiť smartfón ako diaľkový ovládač tohto výrobku a snímať statické zábery/videozáznamy. V smartfóne však musí byť nainštalovaná aplikácia PlayMemories Mobile.

  1. MENU → (Application) → [Application List][Smart Remote Embedded].
  2. Keď je tento výrobok pripravený na pripojenie, zobrazí sa na ňom prostredie s informáciami. Pripojte smartfón a výrobok na základe príslušných informácií.
    • Spôsoby nastavenia pripojenia sa líšia v závislosti od daného smartfónu.

  3. Skontrolujte kompozíciu záberu na displeji smartfónu a potom stlačením tlačidla spúšte (A) na smartfóne nasnímajte záber.
    • Pomocou tlačidla (B) zmeňte nastavenia, ako sú [EV], [Self-Timer] a [Review Check].

Poznámka

  • Pri snímaní videozáznamov s použitím smartfónu ako diaľkového ovládača monitor tohto výrobku stmavne.Rovnako nie je možné používať hľadáčik na snímanie statických záberov/videozáznamov.
  • Tento výrobok zdieľa informácie o pripojení pre[Smart Remote Embedded] so zariadením, ktoré má povolenie na pripojenie. Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré má povolenie na pripojenie k tomuto výrobku, znova nastavte informácie o pripojení podľa týchto krokov. MENU → (Wireless)[SSID/PW Reset]. Po opätovnom nastavení informácií o pripojení sa musí smartfón znova zaregistrovať.
  • V závislosti od aktualizácií budúcich verzií podliehajú prevádzkové postupy či zobrazenia displeja zmenám bez upozornenia.