Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zábery sa nedajú vytlačiť s dátumom.

  • Ak nastavíte [Write Date] na [On], budete môcť vytlačiť statické zábery s dátumom. Vezmite do úvahy, že sa dátum nedá vymazať zo záberov vo fotoaparáte.
  • Ak chcete tlačiť zábery s dátumom, použite [Print Setting] v rámci [Specify Printing].
  • Môžete vytlačiť zábery s vloženým dátumom, ak tlačiareň alebo softvér dokáže rozpoznať informácie Exif. Informácie o kompatibilite s Exif si vyžiadajte od výrobcu tlačiarne alebo softvéru.
  • Pomocou PlayMemories Home (len verzia Windows) je možné vkladať dátum aj na zábery, ktoré boli zhotovené bez zaznamenania dátumu.
  • Keď si dávate vytlačiť zábery vo fotoštúdiu, dajú sa vytlačiť s dátumom, ak o to požiadate.