Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Manual Focus

Keď je ťažké získať správne zaostrenie v režime automatického zaostrovania, zaostrenie môžete nastaviť manuálne.Toto nastavenie sa vzťahuje na statické zábery aj videozáznamy.

  1. Otočením otočného prepínača režimov zaostrovania zvoľte MF.
  2. Otočte krúžok manuálneho ovládania tak, aby sa dosiahlo správne zaostrenie.

    • Keď otočíte krúžok manuálneho ovládania, na displeji sa zobrazí vzdialenosť zaostrenia.
  3. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte záber.

Poznámka

  • Ak používate hľadáčik, nastavením úrovne dioptrickej korekcie získate správne zaostrenie v hľadáčiku.
  • Ak znova zvolíte [Focus Mode], akákoľvek vzdialenosť zaostrenia, ktorú ste nastavili manuálne, sa zruší.