Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

ISO

Citlivosť na svetlo je vyjadrená pomocou hodnoty citlivosti ISO (odporúčaný expozičný index). Čím je táto hodnota vyššia, tým vyššia je citlivosť.

 1. MENU (Camera Settings)[ISO] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Multi Frame NR:
Skombinujú sa nepretržite nasnímané zábery na vytvorenie záberu s menším šumom. Zvoľte požadovanú hodnotu citlivosti ISO z rozsahu [ISO AUTO] alebo ISO 100 – 25600.
ISO AUTO:
Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.

ISO 64 – ISO 12800:
Manuálne nastavenie citlivosti ISO. Voľbou väčšej hodnoty sa zvyšuje citlivosť ISO.

Poznámka

 • [ISO AUTO] sa zvolí pri použití nasledujúcich funkcií:
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Scene Selection]
  • [Sweep Panorama]
 • Keď je [ISO] nastavená na hodnotu nižšiu ako ISO 100, rozsah jasu objektu (dynamický rozsah), ktorý je možné nasnímať, môže klesnúť.
 • Čím je hodnota citlivosti ISO vyššia, tým viac šumu sa na záberoch objaví.
 • Pri snímaní videozáznamov sú dostupné hodnoty citlivosti ISO od ISO 100 do ISO 12800.
 • Dostupné nastavenia citlivosti ISO sa budú líšiť v závislosti od toho, či snímate statické zábery, videozáznamy alebo používate HFR.
 • Keď použijete [Multi Frame NR], výrobku môže trvať istý čas, kým vykoná proces prekrytia záberov.

Rada

 • Môžete zmeniť automaticky nastavený rozsah citlivosti ISO pre režim [ISO AUTO]. Zvoľte [ISO AUTO] a stlačte pravú stranu ovládacieho kolieska a potom nastavte požadované hodnoty pre [ISO AUTO Maximum] a [ISO AUTO Minimum]. Hodnoty pre [ISO AUTO Maximum] a [ISO AUTO Minimum] sa použijú aj pri snímaní v režime [ISO AUTO] v rámci [Multi Frame NR].