Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Vybratie pamäťovej karty

Spôsob vybratia pamäťovej karty

  1. Otvorte kryt pamäťovej karty.
  2. Uistite sa, že kontrolka prístupu (A) nesvieti.

  3. Po jednom potlačení pamäťovej karty ju vyberte.

  4. Zatvorte kryt pamäťovej karty.