Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Vloženie pamäťovej karty

Spôsob vloženia pamäťovej karty

  1. Otvorte kryt pamäťovej karty.

  2. Vložte pamäťovú kartu.

    • Uistite sa, že je odrezaný roh otočený správnym smerom.
    • S odrezaným rohom smerujúcim podľa obrázka vložte pamäťovú kartu tak, aby zacvakla na miesto.
  3. Zatvorte kryt pamäťovej karty.

Rada

  • Pri prvom použití pamäťovej karty v tomto výrobku sa odporúča naformátovať kartu v tomto výrobku s cieľom zaistiť stabilnú činnosť pamäťovej karty.