Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

24p/60p Output (videozáznam) (Len pre modely kompatibilné s 1080 60i)

Nastavte 1080/24p alebo 1080/60p ako výstupný formát HDMI, keď je [Record Setting] nastavené na [24p 24M(FX)], [24p 17M(FH)] alebo [24p 50M].

  1. MENU (Setup) → [HDMI Settings][HDMI Resolution][1080p] alebo [2160p/1080p].
  2. MENU (Setup) → [HDMI Settings] [24p/60p Output] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

60p:
Videozáznamy sa vysielajú ako 60p.
24p:
Videozáznamy sa vysielajú ako 24p.

Poznámka

  • Kroky 1 a 2 je možné nastaviť v ľubovoľnom poradí.
  • Keď je [Record Setting] nastavené na inú možnosť, ako je vyššie uvedená, toto nastavenie sa zruší, pričom sa bude obrazový signál HDMI vysielať podľa nastavení [HDMI Resolution].