Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Nabíjanie pomocou pripojenia k počítaču

Akumulátor sa dá nabiť pripojením fotoaparátu k počítaču pomocou mikro USB kábla.

 1. Vypnite výrobok a pripojte ho ku konektoru USB počítača.

Poznámka

 • Pri nabíjaní prostredníctvom počítača vezmite do úvahy nasledujúce body:
  • Ak je výrobok pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania, úroveň nabitia batérie prenosného počítača sa zníži. Nenechávajte výrobok pripojený k prenosnému počítaču na dlhšiu dobu.
  • Nezapínajte/nevypínajte ani nereštartujte počítač a ani ho neaktivujte z kľudového režimu, keď je medzi počítačom a fotoaparátom zriadené USB pripojenie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche. Pred zapnutím/vypnutím alebo reštartovaním počítača, alebo jeho aktiváciou z kľudového režimu odpojte fotoaparát od počítača.
  • Správnu činnosť nie je možné zaručiť pri všetkých typoch počítačov.
  • Nabíjanie nie je možné zaručiť v prípade počítača zhotoveného na zákazku, upraveného počítača alebo počítača pripojeného cez USB rozbočovač.
  • Fotoaparát nemusí pracovať správne, keď sa súčasne používajú iné USB zariadenia.