Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Nabíjanie akumulátora počas jeho vloženia vo fotoaparáte

Pri prvom použití fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor. Nabitý akumulátor sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Aby ste neprišli o príležitosť na snímanie, pred snímaním nabite akumulátor.

 1. Vypnite napájanie.
 2. Pripojte fotoaparát s akumulátorom vloženým do sieťového adaptéra (je súčasťou dodávky) pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky) a potom pripojte sieťový adaptér k elektrickej zásuvke.

  Pre zákazníkov v USA a Kanade

  Pre zákazníkov v iných krajinách/regiónoch ako USA a Kanada

  Kontrolka nabíjania
  Svieti: Nabíjanie
  Nesvieti: Nabíjanie je dokončené
  Bliká: Chyba nabíjania alebo je nabíjanie dočasne prerušené, pretože sa fotoaparát nenachádza v rámci správneho rozsahu teplôt

  • Ak sa kontrolka nabíjania rozsvieti raz a potom ihneď zhasne, znamená to, že je akumulátor úplne nabitý.

Čas nabíjania (úplné nabitie)

Čas nabíjania je približne 310 minút pomocou sieťového adaptéra (je súčasťou dodávky).


 • Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu nabitia akumulátora alebo podmienok pri nabíjaní.
 • Akumulátor sa môže nabíjať, aj keď nie je úplne vybitý.
 • Vyššie uvedený čas nabíjania platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora (je súčasťou dodávky) pri teplote 25 °C. Nabíjanie môže trvať dlhšie, a to v závislosti od podmienok používania a prostredia.

Poznámka

 • Ak kontrolka nabíjania bliká, keď akumulátor nie je úplne nabitý, vyberte akumulátor alebo odpojte USB kábel od fotoaparátu a potom ho znova vložte na nabíjanie.
 • Ak kontrolka nabíjania na fotoaparáte bliká, keď je sieťový adaptér pripojený k elektrickej zásuvke, znamená to, že sa nabíjanie dočasne prerušilo, pretože teplota je mimo odporúčaného rozsahu. Keď sa teplota vráti späť do správneho rozsahu, nabíjanie sa obnoví. Odporúčame nabíjať akumulátor pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C.
 • Pripojte sieťový adaptér k najbližšej elektrickej zásuvke. Ak sa počas používania sieťového adaptéra vyskytne porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky, aby sa odpojil zdroj napájania.
 • Keď použijete úplne nový akumulátor alebo akumulátor, ktorý sa nepoužíval dlhý čas, kontrolka nabíjania môže rýchlo blikať, keď sa akumulátor nabíja. Ak k tomu dôjde, vyberte akumulátor alebo odpojte USB kábel od fotoaparátu a potom ho znova vložte na nabíjanie.
 • Nenabíjajte akumulátor nepretržite ani opakovane bez toho, aby sa použil, ak je už úplne alebo takmer nabitý. V opačnom prípade môže dôjsť k zhoršeniu činnosti akumulátora.
 • Keď je nabíjanie dokončené, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
 • Používajte len originálne akumulátory, mikro USB káble (sú súčasťou dodávky) a sieťové adaptéry (sú súčasťou dodávky) značky Sony.