Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Marker Display(videozáznam)

Nastavenie možnosti zobrazenia ukazovateľov nastavených pomocou [Marker Settings] na monitore počas snímania videozáznamov.

  1. MENU (Custom Settings) → [Marker Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Ukazovatele sa zobrazia. Ukazovatele sa nezaznamenajú.
Off:
Nezobrazí sa žiadny ukazovateľ.

Poznámka

  • Keď sa otočný prepínač režimov nastaví na (Movie) alebo sa snímajú videozáznamy, zobrazia sa ukazovatele.
  • Ukazovatele sa nedajú zobraziť pri použití [Focus Magnifier].
  • Ukazovatele sa zobrazia na monitore alebo v hľadáčiku. (Ukazovatele sa nedajú odosielať.)