Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Nastavenia sa vyresetovali aj napriek tomu, že sa nevykonal úkon resetovania.

  • Nastavenia fotoaparátu sa môžu resetovať, ak sa počas zapnutia napájania vysunie akumulátor. Pri vysúvaní akumulátora najskôr vypnite napájanie a pred vysunutím skontrolujte, či nesvieti kontrolka prístupu.