Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Bright Monitoring

Umožňuje upraviť kompozíciu záberu pri snímaní v tmavých prostrediach. Predĺžením expozičného času môžete skontrolovať kompozíciu záberu v hľadáčiku/na monitore aj na tmavých miestach, ako napríklad pod nočnou oblohou.

 1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → priraďte funkciu [Bright Monitoring] požadovanému tlačidlu.
 2. Stlačte tlačidlo, ktorému ste priradili funkciu [Bright Monitoring] a potom nasnímajte záber.
  • Jas v dôsledku funkcie [Bright Monitoring] bude pokračovať aj po snímaní.
  • Ak chcete vrátiť jas monitora do normálneho stavu, znova stlačte tlačidlo, ktorému ste priradili funkciu [Bright Monitoring].

Poznámka

 • Počas [Bright Monitoring] sa [Live View Display] automaticky prepne na [Setting Effect OFF] a hodnoty nastavení, ako je korekcia expozície, sa neodrazia v zobrazení živého náhľadu. Odporúča sa použiť [Bright Monitoring] len na tmavých miestach.
 • [Bright Monitoring] sa automaticky zruší v nasledujúcich situáciách.
  • Keď sa vypne fotoaparát.
  • Keď sa otočí otočný prepínač režimov.
  • Keď sa režim zaostrovania nastaví na iný ako režim manuálneho zaostrovania.
  • Keď je [MF Assist] nastavené na [On].
  • Keď je zvolené [Focus Magnifier].
 • Počas [Bright Monitoring] môže byť rýchlosť uzávierky nižšia ako bežne počas snímania na tmavých miestach.