Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Na monitore sa nezobrazujú žiadne zábery.

  • Ak snímate zábery vo výške pása, keď je [FINDER/MONITOR] nastavené na [Auto], monitor sa vypne v dôsledku reakcie snímača priblíženia oka. Nastavte [FINDER/MONITOR] na [Monitor(Manual)].