Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Funkcia [Finder/Monitor Sel.] nepracuje, aj keď sa priradila k určitému tlačidlu pomocou [Custom Key Settings].

  • [FINDER/MONITOR] je momentálne nastavené na [Auto]. Nastavte [FINDER/MONITOR] na [Viewfinder(Manual)] alebo [Monitor(Manual)].