Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Počítač nerozpozná přístroj.

  • Nastavte [Spojení USB] na [Hrom.paměť].
  • Zkontrolujte, že je napájení fotoaparátu zapnuto.
  • Pokud je kapacita akumulátoru nízká, vložte nabitý blok akumulátorů.
  • K připojení zařízení použijte kabel mikro USB (přiložen).
  • Odpojte kabel USB a znovu jej pevně připojte.
  • Od konektorů USB svého počítače odpojte veškeré vybavení kromě tohoto přístroje, klávesnice a myši.
  • Přístroj připojte přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiného zařízení.
  • Pokud nastavíte položku [Napájení USB] na [Vypnuto], počítač nemusí tento přístroj rozpoznat.