Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Priorita závěrky

Pohyb pohybujícího se objektu můžete vyjádřit různými způsoby nastavení rychlosti závěrky, například v momentě pohybu vysokou rychlostí závěrky nebo se stínem s nízkou rychlostí závěrky.Během natáčení videosekvencí lze změnit rychlost závěrky.

 1. Nastavte volič režimů na S (Priorita závěrky).
 2. Vyberte požadovanou hodnotu otočením otočného ovladače.
 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.
  Clona se nastaví automaticky pro získání správné expozice.

Poznámka

 • Pokud nelze po nastavení získat správnou expozici, bude na obrazovce snímání blikat hodnota clony. I když můžete snímat i tak, doporučuje se znovu provést nastavení.
 • Pokud používáte pomalou rychlost závěrky, použijte stativ, abyste předešli rozmazání.
 • V režimu s prioritou závěrky se nezobrazuje symbol varování SteadyShot.
 • Když je rychlost závěrky 1/3 sekunda(y) nebo delší, bude se provádět redukce šumu po snímání po stejnou dobu, po jakou byla závěrka otevřena. Pokud však probíhá redukce šumu, nemůžete snímat.
 • Jas snímku na displeji se může lišit od skutečného pořízeného snímku.

Tip

 • Při použití vyšší rychlosti závěrky se může zdát, jako by se pohybující se objekty, například běžící člověk, auta nebo mořský příboj, zastavily. Když používáte nižší rychlost závěrky, bude zachycena stopa pohybu objektu, takže snímek bude vypadat přirozeněji a dynamicky.