Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Paměť

Umožňuje registrovat až 3 často používaných režimů nebo nastavení produktu a až 4 (M1 až M4) na paměťovou kartu. Nastavení můžete vyvolat pouze voličem režimů.

  1. V přístroji proveďte nastavení, které chcete registrovat.
  2. MENU (Nastavení snímání) → [Paměť] → požadované číslo.

Položky, které lze registrovat

  • Režim snímání
  • Rychlost závěrky
  • Nastavení snímání
  • Rozsah optického zoomu

Vyvolání registrovaných nastavení

Volič režimů nastavte na MR.

Potom vyberte požadované číslo paměti stiskem pravé/levé strany řídicího kolečka.

  • Pozice M1 až M4 lze zvolit pouze tehdy, pokud byla do přístroje vložena paměťová karta.

Změna registrovaných nastavení

Změňte nastavení na požadované a znovu registrujte nastavení na stejné číslo režimu.

Poznámka

  • Posun programu nelze registrovat.
  • U některých funkcí se nemusí shodovat poloha ovladače a nastavení skutečně použitého pro snímání. Pokud se to stane, snímejte podle informací zobrazených na displeji.