Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Vyvolat paměť

Umožňuje pořídit snímek po vyvolání předem registrovaných často používaných režimů nebo nastavení fotoaparátu.

  1. Volič režimů nastavte na MR (Vyvolat paměť).
  2. Pro výběr požadovaného čísla stiskněte levou/pravou stranu řídicího kolečka nebo otočte řídicím kolečkem a pak stiskněte ve středu.
    • Registrované režimy nebo nastavení můžete vyvolat, když vyberete MENU → (Nastavení snímání) → [Vyvolat paměť].

Poznámka

  • Registrujte nastavení pro snímání předem pomocí [Paměť].
  • Pokud nastavíte [Vyvolat paměť] po dokončení nastavení pro snímání, registrovaná nastavení budou mít prioritu a původní nastavení budou možná neplatná. Před snímáním zkontrolujte indikátory na displeji.