Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nastav. příst. bodu

Přístupový bod můžete registrovat ručně. Před začátkem činnosti zkontrolujte název SSID přístupového bodu, bezpečnostní systém a heslo. U některých zařízení může být heslo přednastaveno. Podrobnosti vyhledejte v návodu k použití k přístupovému bodu nebo se obraťte na správce přístupového bodu.

 1. MENU(Bezdrátové) → [Nastav. příst. bodu].
 2. Vyberte přístupový bod, který chcete registrovat.

  Když se na displeji zobrazí požadovaný přístupový bod: Vyberte požadovaný přístupový bod.

  Když se požadovaný přístupový bod nezobrazí na displeji: Vyberte [Ruční nastavení] a nastavte přístupový bod.

  *Co se týče způsobu zadávání, řiďte se pokyny v odstavci „Jak používat klávesnici“.

  • Pokud si vyberete [Ruční nastavení], zadejte název SSID přístupového bodu, poté vyberte bezpečnostní systém.

 3. Zadejte heslo a vyberte [OK].

  • Přístupové body bez symbolu nevyžadují zadání hesla.

 4. Vyberte položku [OK].

Jak používat klávesnici

Když je třeba zadat znaky ručně, na displeji se zobrazí klávesnice.

 1. Zadávací okénko
  Zobrazí se znaky, které jste zadali.
 2. Přepněte typ znaků
  Při každém stisku ve středu řídícího kolečka se typ znaků přepíná mezi písmeny abecedy, číslicemi a symboly.
 3. Klávesnice
  Při každém stisku ve středu se znaky odpovídající dané klávese zobrazí postupně jeden po druhém.

  Například: Chcete-li zadat „abd“

  Vyberte klávesu pro „abc“ a jednou stiskněte pro zobrazení „a“ → vyberte „“((5) Posun kurzoru) a stiskněte → vyberte klávesu pro „abc“ a dvakrát stiskněte pro zobrazení „b“ → vyberte klávesu pro „def“ a jednou stiskněte pro zobrazení „d“.

 4. Finalizace
  Schválí vložené znaky.
 5. Přesun kurzoru
  Přesune kurzor ve vstupním poli doprava nebo doleva.
 6. Vymazat
  Odstraní znak před kurzorem.
 7. Přepne další znak na velké nebo malé písmeno.
 8. Zadá mezeru.

 • Chcete-li zadání zrušit, vyberte [Zrušit].

Další položky nastavení

Podle stavu nebo způsobu zadávání přístupového bodu budete třeba chtít zadat více položek.

WPS PIN:
Zobrazí kód PIN, který jste zadali do připojeného zařízení.

Prioritní připojení:
Vyberte [Zapnuto] nebo [Vypnuto].

Nastavení IP adresy:
Vyberte [Auto] nebo [Manuál].

IP adresa:
Pokud zadáváte adresu IP ručně, zadejte danou adresu.

Maska podsítě/Výchozí brána:
Když nastavujete [Nastavení IP adresy] na [Manuál], zadejte IP adresu odpovídající vašemu síťovému prostředí.

Poznámka

 • Chcete-li dát registrovanému přístupovému bodu prioritu, nastavte [Prioritní připojení] na [Zapnuto].