Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Stisk WPS

Pokud má váš přístupový bod tlačítko Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete jeho stiskem snadno zaregistrovat přístupový bod do přístroje.

  1. MENU(Bezdrátové) → [Stisk WPS].
  2. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě, který chcete registrovat.

Poznámka

  • [Stisk WPS] bude pracovat jen tehdy, když bude bezpečnostní nastavení vašeho přístupového bodu nastaveno na WPA nebo WPA2 a váš přístupový bod bude podporovat tlačítko Wi-Fi Protected Setup (WPS). Pokud je úroveň zabezpečení nastavena na WEP nebo váš přístupový bod nepodporuje metodu tlačítka Wi-Fi Protected Setup (WPS), proveďte příkaz [Nastav. příst. bodu].
  • Podrobnosti o dostupných funkcích a nastaveních vašeho přístupového bodu naleznete v návodu k použití přístupového bodu nebo můžete kontaktovat administrátora přístupového bodu.
  • Připojení někdy nemůže být povoleno - záleží na okolních podmínkách, například typu materiálu zdi nebo pokud je v cestě nějaká překážka nebo je bezdrátový signál mezi přístrojem a přístupovým bodem příliš slabý. Pokud se tak stane, změňte umístění přístroje nebo posuňte přístroj blíž k přístupovému bodu.