Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Stahování aplikací přímo do přístroje pomocí funkce Wi-Fi

Pomocí funkce Wi-Fi lze stahovat aplikace bez připojení k počítači. Předem si zajistěte účet služby.

  1. MENU(Aplikace) → [Seznam aplikací](PlayMemories Camera Apps), při stahování aplikací poté postupujte podle zobrazených pokynů.

Poznámka

  • Jestliže MENU → (Bezdrátové) → [Nastav. příst. bodu] → přístupový bod k připojení → [Nastavení IP adresy] je nastaveno na [Manuál], změňte nastavení na [Auto].