Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Připojení přístroje k počítači

  1. Do přístroje vložte dostatečně nabitý akumulátor nebo ho připojte do nástěnné síťové zásuvky prostřednictvím síťového adaptéru AC-PW20 (prodává se samostatně).
  2. Zapněte přístroj i počítač.
  3. Zkontrolujte z (Nastavení), že [Spojení USB] je nastaveno na [Hrom.paměť].
  4. Přístroj připojte k počítači kabelem mikro USB (přiložen) (A) .

    • Pokud připojíte přístroj k počítači kabelem mikro USB při nastavení položky [Napájení USB] na [Zapnuto], napájení bude dodáváno z vašeho počítače. (Výchozí nastavení: [Zapnuto])