Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zobrazení interní diagnostiky

Pokud se objeví kód začínající písmenem abecedy, pracuje funkce interní diagnostiky přístroje. Poslední dvě čísla (označená □□) se budou lišit podle stavu přístroje.
Pokud nemůžete vyřešit problém ani poté, co jste několikrát vyzkoušeli korektivní činnost, přístroj asi potřebuje opravu. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.

C:32:□□

  • Hardware přístroje má problém. Vypněte a znovu zapněte napájení.

C:13:□□

  • Přístroj nemůže číst nebo zapisovat data na paměťové kartě. Zkuste několikrát přístroj vypnout a znovu zapnout nebo vytáhnout a znovu vložit paměťovou kartu.
  • Byla vložena nenaformátovaná paměťová karta. Paměťovou kartu naformátujte.
  • Vloženou paměťovou kartu nelze použít s tímto přístrojem nebo jsou poškozená data. Vložte novou paměťovou kartu.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

  • Došlo k poruše přístroje. Inicializujte přístroj a pak znovu zapněte napájení.

E:94:□□

  • Při zápisu nebo mazání dat došlo k poruše. Je vyžadována oprava. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Připravte se na uvedení všech čísel v chybovém kódu za písmenem E.