Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Chytrý telekonv.

Chytrý telekonvertor zvětší a ořeže střed snímku a pak jej nahraje.

  1. MENU(Uživatelská nastavení) → [Vlastní klávesa(sn.)] → přiřaďte funkci [Chytrý telekonv.] požadované klávese.
  2. Zvětšete snímek stisknutím klávesy, ke které jste přiřadili [Chytrý telekonv.].
    Nastavení se mění s každým stisknutím klávesy.