Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Vlastní klávesa(sn.) / Vlastní kláv.(přeh.)

Přiřazování funkcí k různým klávesám umožňuje urychlit činnost, protože když je zobrazena obrazovka informací o snímání nebo obrazovka přehrávání, můžete přiřazenou funkci vykonat stisknutím patřičné klávesy.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní klávesa(sn.)] / [Vlastní kláv.(přeh.)]→ nastavte funkci na požadovanou klávesu.

Příklady funkcí, které lze pouze přiřadit uživatelským klávesám

Standard ostření:
Když stisknete klávesu, dostupné funkce se budou lišit. Záleží na volbách vybraných v [Oblast ostření] nebo [Prostř. zamknutý AF].
  • Když stisknete klávesu při [Oblast ostření] nastaveném na [Pohyblivý bod], můžete změnit polohu rámečku rozsahu ostření stisknutím horní/spodní/pravé/levé strany řídicího kolečka a velikost rámečku rozsahu ostření otočením řídicího kolečka.Můžete pořizovat fotografie a zároveň měnit polohu a velikost rámečku rozsahu ostření.
  • Když stisknete klávesu při [Oblast ostření] nastaveném na [Rozšíř. pohybl. bod], můžete změnit polohu rámečku rozsahu ostření stisknutím horní/spodní/pravé/levé strany řídicího kolečka. Můžete pořizovat fotografie a zároveň měnit polohu rámečku rozsahu ostření.
  • Když stisknete klávesu, když je [Oblast ostření] nastavena na [Široká] nebo [Střed] a [Prostř. zamknutý AF] je [Zapnuto], bude se aktivovat [Prostř. zamknutý AF].

Poznámka

  • Ke stejné klávese můžete přiřadit dvě funkce pro různé činnosti při snímání a přehrávání.
  • Klávesy, ke kterým lze přiřadit funkce, jsou různé pro [Vlastní klávesa(sn.)] a [Vlastní kláv.(přeh.)].
  • Některé funkce nelze přiřadit na určitá tlačítka.