Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zvětšení zaostření

Před snímáním můžete zkontrolovat zaostření na zvětšeném snímku.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Zvětšení zaostření].
 2. Stisknutím ve středu řídicího kolečka zvětšete snímek a vyberte místo, které chcete zvětšit, pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídícího kolečka.
  • Při každém stisknutí se rozsah zvětšení přepne.
 3. Potvrďte zaostření.
 4. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

Tip

 • Když ostříte ručně, můžete upravit zaostření, když je snímek zvětšen. Funkce [Zvětšení zaostření] se zruší, když je tlačítko spouště stisknuto napůl.
 • Když je snímek zvětšený, můžete nahrávat snímky, ale přístroj zaznamená snímek s celým zobrazením.
 • Funkce [Zvětšení zaostření] se zruší po snímání.
 • Můžete nastavit, jak dlouho bude zvětšený snímek zobrazen, výběrem MENU(Uživatelská nastavení) → [Doba zvětš. ostření].
 • Můžete nastavit původní zvětšení výběrem MENU(Uživatelská nastavení) → [Vých. zvětš. zaost.].