Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Asistent MF (fotografie)

Automaticky zvětší snímek na displeji, aby ruční ostření bylo snadnější. To funguje ve snímání s ručním ostřením nebo s přímým ručním zaostřením.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Asistent MF][Zapnuto].
  2. Otáčením kroužku objektivu, ke kterému byla přiřazena funkce ostření, zaostřete.
    • Snímek je zvětšený. Snímky můžete dál zvětšovat stisknutím ve středu řídicího kolečka.

Poznámka

  • Při snímání videa nemůžete používat [Asistent MF].

Tip

  • Můžete nastavit, jak dlouho bude zvětšený snímek zobrazen, výběrem MENU(Uživatelská nastavení) → [Doba zvětš. ostření].