Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Datum a čas se zaznamenal nesprávně.

  • Nastavte správné datum a čas.
  • Oblast vybraná pomocí [Nastavení oblasti] se liší od skutečné oblasti. Vyberte aktuální oblast.