Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nelze zaznamenávat snímky.

  • Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je nastaven do polohy LOCK. Přepínač nastavte do polohy pro záznam.
  • Zkontrolujte volnou kapacitu paměťové karty.
  • Snímky nelze zaznamenávat při nabíjení blesku.
  • Aktivuje se funkce [Samospoušť].
  • Nastavte [Uvolnit bez karty] na [Povolit]. Bez paměťové karty vložené do fotoaparátu však nelze nahrávat snímky.