Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Přepnutí zobrazení displeje (Snímání)

Můžete změnit obsah zobrazení na displeji.

 1. Stiskněte tlačítko DISP (Nastavení displeje).
  Při každém stisknutí tlačítka DISP se změní zobrazení informací o nahrávání.


  Graf. zobrazení

  Zobraz. všech inf.

  Bez informací

  Histogram

  Úroveň

  Pro hledáček*


  *[Pro hledáček] se zobrazí pouze na displeji.

Některé režimy zobrazení nejsou ve výchozích nastaveních dostupné.
Ke změně režimů zobrazení stiskněte MENU → (Uživatelská nastavení) → [Tlačítko DISP] a změňte nastavení.

Poznámka

 • Při snímání panorámatu se nezobrazí histogram.
 • V režimu videosekvence nelze položku [Pro hledáček] zobrazit.

Tip

 • Pro hledáček i displej lze vybrat odlišná nastavení. Podívejte se přes hledáček, abyste provedli nastavení zobrazení pro hledáček.
 • Pro skrytí řádků mřížky zobrazených při fotografování vyberte MENU →(Uživatelská nastavení)[R. Mřížky][Vypnuto].
 • Pro skrytí značky zobrazené při nahrávání videa vyberte MENU →(Uživatelská nastavení)[Zobrazení značky][Vypnuto].