Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Tlačítko DISP (Hledáček)

Umožňuje nastavit režimy zobrazení na displeji, které lze vybrat pro hledáček, pomocí (nastavení zobrazení) v režimu snímání.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Tlačítko DISP] [Hledáček] → požadované nastavení → [Zadat].
    Položky označené jsou k dispozici.

Podrobnosti o položce menu

Graf. zobrazení:
Ukazuje základní informace o snímání. Graficky znázorňuje rychlost závěrky a hodnotu clony.
Zobraz. všech inf.:
Ukazuje informace o záznamu.
Bez informací:
Nezobrazí informace o záznamu.
Histogram:
Graficky znázorní rozložení světla.
Úroveň:
Označuje, zda je přístroj vyrovnán horizontálně i ve směru zepředu dozadu. Když je přístroj vyrovnán v obou směrech, indikátor zezelená.