Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Snímky nelze přehrávat.

  • Ujistěte se, zda je paměťová karta do fotoaparátu vložena na doraz.
  • Název složky/souboru v počítači byl změněn.
  • Pokud byl soubor obrazu upraven na počítači nebo byl zaznamenán na jiném modelu, než je tento přístroj, přehrávání na tomto přístroji není zaručeno.
  • Přístroj je v režimu USB. Odpojte přístroj od počítače.
  • K prohlížení snímků uložených na vašem počítači na tomto přístroji použijte aplikaci PlayMemories Home.