Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Program auto

Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony) nastavenou automaticky.

Můžete nastavit funkce pro snímání, například [ISO].
  1. Nastavte volič režimů na P (Program auto).
  2. Nastavte funkce pro snímání na požadovaná nastavení.
  3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.

Posun programu

Otáčením otočného ovladače lze změnit kombinaci rychlosti závěrky a clony (hodnota F) beze změny odpovídající expozice, která je přístrojem nastavena. Funkce je k dispozici, když nepoužíváte blesk.

  • Když otočíte otočným ovladačem, změní se „P“ na obrazovce na „P*“.
  • Chcete-li zrušit Posun programu, nastavte jiný režim snímání než [Program auto] nebo vypněte fotoaparát.

Poznámka

  • Podle jasu prostředí je možné, že se posun programu nepoužije.
  • Nastavte režim snímání na jiný než „P“ nebo vypněte napájení, abyste zrušili nastavení, které jste udělali.
  • Když se změní jas, změní se také clona (hodnota F) a rychlost závěrky, ale hodnota posunu zůstane.