Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Výhody automatického snímání

Tento fotoaparát je vybaven následujícími třemi automatickými režimy snímání: [Inteligentní auto], [Super auto], a [Program auto].

(Inteligentní auto):
Umožňuje snímat s automatickým rozpoznáním scény.

(Super auto):
Umožňuje snímat s automatickým rozpoznáním scény. Tento režim pořizuje jasné snímky tmavých nebo podsvícených scén.

P (Program auto):
Umožňuje upravit různá nastavení pro snímání, jako například vyvážení bílé nebo hodnotu ISO atd.

  • Hodnota clony a rychlost závěrky jsou automaticky nastaveny fotoaparátem.

Tip

  • V režimu [Super auto] a když se zobrazí (ikona překládání), snažte se nepohnout fotoaparátem, dokud se nenahrají všechny snímky.
  • V režimu [Program auto] můžete změnit kombinaci rychlosti závěrky a hodnoty clony a zároveň zachovat správnou expozici otáčením otočného ovladače. Této funkci se říká „Posun programu“ (P*).

Poznámka

  • V režimu [Super auto] bude nahrávání trvat déle, protože přístroj vytváří složený snímek. V takovém případě se zobrazí (ikona překládání) a zvuk závěrky je slyšet několikrát, ale nahraje se pouze jeden snímek.
  • Pro režim [Inteligentní auto] a [Super auto] , je většina funkcí nastavena automaticky a nemůžete si zvolit nastavení sami.