Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nast. záznamu (video)

Vybere velikost snímku, snímkovou frekvenci a obrazovou kvalitu pro záznam videa. Čím vyšší je bitová rychlost, tím vyšší bude obrazová kvalita.

 1. MENU(Nastavení snímání) → [Nast. záznamu] → požadované nastavení.

Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S 4K]

Záznam videa ve vysokém rozlišení konverzí do formátu MP4 prostřednictvím kodeku MPEG-4 AVC/H.264.

Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S HD]

Záznam videa ve vysokém rozlišení konverzí do formátu MP4 prostřednictvím kodeku MPEG-4 AVC/H.264.

Když je [Formát souboru] nastaven na [AVCHD]

60i/50i: Videa se nahrávají rychlostí asi 60 polí za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 polí za sekundu (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v režimu prokládání, se zvukem Dolby Digital a ve formátu AVCHD.
24p/25p: Videa se nahrávají rychlostí přibližně 24 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 25 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresívním režimu, se zvukem Dolby Digital a ve formátu AVCHD.
60p/50p: Videa se nahrávají rychlostí přibližně 60 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresívním režimu, se zvukem Dolby Digital a ve formátu AVCHD.


Když je [Formát souboru] nastaven na [MP4]

Pořízená videa jsou nahrána ve formátu MPEG-4 při rychlosti asi 60 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i), asi 50 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), asi 30 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo asi 25 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i) v progresivním režimu, se zvukem AAC, ve formátu MP4.

Podrobnosti o položce menu

Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S 4K]

30p 100M/25p 100M:
Nahrává videa při 3840 × 2160 (30p/25p).
Bitová rychlost: asi 100 Mb/s
30p 60M/25p 60M:
Nahrává videa při 3840 × 2160 (30p/25p).
Bitová rychlost: asi 60 Mb/s
24p 100M*:
Nahrává videa v rozlišení 3840 × 2160 (24p). Vypadá to, jako byste byli v kině.
Bitová rychlost: asi 100 Mb/s
24p 60M*:
Nahrává videa v rozlišení 3840 × 2160 (24p). Vypadá to, jako byste byli v kině.
Bitová rychlost: asi 60 Mb/s

Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S HD]

60p 50M/50p 50M:
Nahrává videa v rozlišení 1920 × 1080 (60p/50p).
Bitová rychlost: asi 50 Mb/s
30p 50M/25p 50M:
Nahrává videa při 1920 × 1080 (30p/25p).
Bitová rychlost: asi 50 Mb/s
24p 50M*:
Nahrává videa v rozlišení 1920 × 1080 (24p). Vypadá to, jako byste byli v kině.
Bitová rychlost: asi 50 Mb/s
120p 100M/100p 100M:
Záznam videa v rozlišení 1920 × 1080 (120p/100p) ve vysoké rychlosti. Videa lze zaznamenat při 120 sn/s/100 sn/s.
Prostřednictvím kompatibilního editačního zařízení můžete vytvořit plynulejší zpomalené záběry.
Bitová rychlost: asi 100 Mb/s
120p 60M/100p 60M:
Záznam videa v rozlišení 1920 × 1080 (120p/100p) ve vysoké rychlosti. Videa lze zaznamenat při 120 sn/s/100 sn/s.
Prostřednictvím kompatibilního editačního zařízení můžete vytvořit plynulejší zpomalené záběry.
Bitová rychlost: asi 60 Mb/s

Když je [Formát souboru] nastaven na [AVCHD]

60i 24M(FX)/50i 24M(FX):
Nahrává videa v rozlišení 1920 × 1080 (60i/50i).
Bitová rychlost: 24 Mb/s (max.)
60i 17M(FH)/50i 17M(FH):
Nahrává videa v rozlišení 1920 × 1080 (60i/50i).
Bitová rychlost: asi 17 Mb/s (prům.)
60p 28M(PS)/50p 28M(PS):
Nahrává videa v rozlišení 1920 × 1080 (60p/50p).
Bitová rychlost: asi 28 Mb/s (max.)
24p 24M(FX)/25p 24M(FX):
Nahrává videa v rozlišení 1920 × 1080 (24p/25p). Vypadá to, jako byste byli v kině.
Bitová rychlost: asi 24 Mb/s (max.)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH):
Nahrává videa v rozlišení 1920 × 1080 (24p/25p). Vypadá to, jako byste byli v kině.
Bitová rychlost: asi 17 Mb/s (prům.)

Když je [Formát souboru] nastaven na [MP4]

1920x1080 60p 28M/1920x1080 50p 28M:
Nahrává videa v rozlišení 1920 × 1080 (60p/50p).
Bitová rychlost: asi 28 Mb/s (prům.)
1920x1080 30p 16M/1920x1080 25p 16M:
Nahrává videa v rozlišení 1920 × 1080 (30p/25p).
Bitová rychlost: asi 16 Mb/s (prům.)
1280x720 30p 6M/1280x720 25p 6M:
Nahrává malé soubory videa v rozlišení 1280 × 720 (30p/25p).
Bitová rychlost: asi 6 Mb/s (prům.)

* Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC.

Poznámka

 • Videa 60p/50p lze přehrávat pouze na kompatibilních zařízeních.
 • Videa nahraná s nastavením [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] v [Nast. záznamu] budou převedena aplikací PlayMemories Home tak, aby bylo možno vytvořit nahrávací disk AVCHD. Tato konverze může trvat dlouho. Nemůžete také vytvořit disk v původní obrazové kvalitě. Pokud chcete zachovat původní obrazovou kvalitu, uložte si videa na disk Blu-ray.
 • Pro přehrávání videa 60p/50p/24p/25p na televizoru, musí být televizor kompatibilní s formáty 60p/50p/24p/25p. Pokud televizor není kompatibilní s formátem 60p/50p/24p/25p, budou videa formátu 60p/50p/24p/25p vysílána jako videa 60i/50i.
 • [120p]/[100p] nelze vybrat pro následující nastavení.
  • [Inteligentní auto]
  • [Super auto]
  • [Volba scény]