Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Spuštění stažené aplikace

Spusťte aplikaci staženou z webu ke stahování aplikací PlayMemories Camera Apps.

  1. MENU(Aplikace) → [Seznam aplikací] → požadovaná aplikace, která se má spustit.

Tip

Jak spustit aplikace rychleji

Položky [Stahování aplikace] a [Seznam aplikací] přiřaďte na uživatelskou klávesu. Aplikace můžete spustit nebo si zobrazit jejich seznam pouhým stisknutím vlastní klávesy, když je zobrazena obrazovka informací o snímání.