Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Používání položek MENU

V této části se dozvíte, jak měnit nastavení vztahující se k činnostem přístroje a vykonávat funkce přístroje, jako například snímání, přehrávání a způsoby provedení.

  1. Pro zobrazení položek MENU stiskněte tlačítko MENU.

  2. Vyberte požadovanou položku MENUpomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka nebo otočením řídicího kolečka a pak stiskněte ve středu řídícího kolečka.
    • Zobrazení se může přesunout přímo od kroku 1 na krok 3 podle nastavení [Nabídka Dlaždice].

  3. Vyberte požadovanou položku nastavení stisknutím horní/spodní/levé/pravé části řídicího kolečka nebo otočením řídicího kolečka a pak stiskněte ve středu řídicího kolečka.
    • Vyberte ikonu v horní části obrazovky a stisknutím levé/pravé části řídicího kolečka se přesuňte na další položku MENU.

  4. Vyberte požadovanou hodnotu nastavení a potvrďte stisknutím .