Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Odesílání snímků do smartphonu typu Android (NFC-sdílení jedním dotykem)

Pouhým jediným dotykem lze tento přístroj propojit se smartphonem typu Android vybaveným technologií NFC a snímek zobrazený na displeji přístroje odeslat přímo do smartphonu. Co se týče videozáznamů, lze přenášet pouze videa MP4 natočená s nastavením [Formát souboru] ve formátu [MP4].

 1. Na smartphonu zapněte funkci NFC.
 2. Zobrazte jeden snímek na přístroji.
 3. Smartphonem se dotkněte přístroje.

  Přístroje se propojí se smartphonem a na smartphonu se automaticky spustí aplikace PlayMemories Mobile. Poté se zobrazený snímek automaticky odešle do smartphonu.

  • Než se dotknete smartphonu, zrušte na smartphonu funkci spánek a zámek displeje.
  • Funkce NFC je k dispozici pouze, když je na přístroji zobrazená značka (značka N).
  • Smartphonem se dotkněte přístroje asi na 1-2 sekundy, dokud se nespustí aplikace PlayMemories Mobile.
  • Chcete-li přenést dva nebo více snímků, vyberte je příkazem MENU → (Bezdrátové)[Odeslat do smartph.]. Po zobrazení stránky aktivace připojení použijte k propojení přístroje se smartphonem funkci NFC.

O funkci „NFC“

NFC je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, např. mobilními telefony nebo přístroji typu IC tag apod. Technologie NFC usnadňuje datovou komunikaci, která probíhá pouhým dotykem určeného dotykového bodu.

 • NFC (Near Field Communication) je mezinárodním standardem pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost.

Poznámka

 • U snímků, které se mají odeslat do smartphonu, lze zvolit velikost [Původní], [2M] nebo [VGA].
  Změna velikosti snímku viz následující kroky.
  • Spusťte PlayMemories Mobile a změňte velikost snímku pomocí [Nastavení][Kopírovat velikost snímku].
 • Snímky ve formátu RAW se při odesílání konvertují do formátu JPEG.
 • Pokud je na přístroji zobrazen přehled snímků, nemůžete přenášet snímky pomocí funkce NFC.
 • Pokud se nemůžete spojit, proveďte následující:
  • Na smartphonu spusťte aplikaci PlayMemories Mobile a poté smartphone pomalu posuňte směrem k symbolu (N) na přístroji.
  • Pokud je smartphone v pouzdře, vyndejte ho.
  • Pokud je přístroj v obalu, vyjměte jej.
  • Ověřte si, zda je funkce NFC na smartphonu aktivována.
 • Když je [Režim letadlo] nastaven na [Zapnuto], nemůžete připojit přístroj ke smartphonu. Nastavte [Režim letadlo] na [Vypnuto].
 • Nelze posílat videa formátu AVCHD.
 • Nelze posílat videa formátu XAVC S.
 • Když ukládáte snímky do počítače Mac pomocí funkce Wi-Fi, použijte „Wireless Auto Import.“