Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Odeslat do smartph.

Statické snímky a nebo videa lze přenášet do smartphonu a prohlížet. Na vašem smartphonu musí být nainstalována aplikace PlayMemories Mobile.

 1. MENU(Bezdrátové) → [Odeslat do smartph.] → požadované nastavení.
  • Pokud v režimu přehrávání stisknete tlačítko (Odeslat do smartph.), objeví se stránka nastavení položky [Odeslat do smartph.].
 2. Když je přístroj připraven pro přenos, na přístroji se objeví informační obrazovka. Pomocí těchto údajů propojte smartphone s přístrojem.
  • Metoda nastavení pro propojení smartphonu s tímto přístrojem závisí na typu smartphonu.

Podrobnosti o položce menu

Zvolit na tomto zařízení:
V přístroji vyberte snímek, který se má přenést do smartphonu.

(1) Vybírejte mezi položkami [Toto foto], [Vše. sním. z tohoto data] nebo [Více snímků].

 • Zobrazené volby se mohou lišit podle režimu prohlížení vybraného ve fotoaparátu.

(2) Pokud zvolíte položku [Více snímků], vyberte požadované snímky pomocí značky na řídicím kolečku, poté stiskněte MENU → [Zadat].

Zvolit ve smartphonu:
Na smartphonu se zobrazí všechny snímky zaznamenané na paměťové kartě přístroje.

Poznámka

 • Můžete pouze přenášet snímky, které jsou uloženy na paměťové kartě fotoaparátu.
 • Jako velikost snímků, které se mají odeslat do smartphonu, lze vybrat [Původní], [2M] nebo [VGA].
  Změna velikosti snímku viz následující kroky.
  • Pro smartphony s Androidem
   Spusťte PlayMemories Mobile a změňte velikost snímku pomocí [Nastavení][Kopírovat velikost snímku].
  • Pro iPhone/iPad
   Vyberte PlayMemories Mobile v menu nastavení a změňte velikost snímku pomocí [Kopírovat velikost snímku].
 • Některé snímky se kvůli záznamovému formátu nemusí na smartphonu zobrazit.
 • Snímky ve formátu RAW se při odesílání konvertují do formátu JPEG.
 • Nelze odesílat videosekvence ve formátu XAVC S nebo AVCHD.
 • Tento přístroj sdílí informace o připojení pro funkci [Odeslat do smartph.] se zařízením, které má povolení k připojení. Pokud chcete změnit zařízení, které má povoleno připojení k přístroji, řiďte se při resetování informací o připojení těmito kroky. MENU → [Bezdrátové][Reset SSID/Hesla]. Po resetování informací o připojení musíte smartphone registrovat znovu.
 • Pokud je režim [Režim letadlo] nastaven na [Zapnuto], tento přístroj nelze připojit ke smartphonu. Nastavte [Režim letadlo] na [Vypnuto].
 • Když ukládáte snímky do počítače MAC pomocí funkce Wi-Fi, použijte „Wireless Auto Import“.