Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

O textu příručky [Nápov. k fotoaparátu]

Příručka [Nápov. k fotoaparátu] obsahuje popisy položek MENU, tlačítka Fn (Funkce) a nastavení, a zdůvodnění, pokud nelze funkci nastavit.

  1. Stiskněte MENU nebo tlačítko Fn.
  2. Pomocí horní/spodní/ levé/pravé strany řídicího kolečka vyberte požadovanou položku MENU.
  3. Stiskněte tlačítko, ke kterému je funkce [Nápov. k fotoaparátu] přiřazena.

    Zobrazí se průvodce činností pro položku MENU, kterou jste vybrali ve 2. kroku.

    • Pokud po výběru položky znázorněné šedou barvou stisknete ve středu řídicího kolečka, zobrazí se zdůvodnění, proč nelze položku vybrat.

Poznámka

  • Přiřaďte předem funkci [Nápov. k fotoaparátu] k tlačítku pomocí [Vlastní klávesa(sn.)].