Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

BULB

Stopu pohybujícího se objektu můžete zachytit pomocí dlouhé expozice.

Režim BULB je vhodný pro snímání stop světla, například ohňostroje.

 1. Volič režimů nastavte na M (Ruční expozice).
 2. Otočným ovladačem otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud není označeno [BULB].
 3. Clonové číslo (hodnotu F) vyberte clonovým kroužkem.
 4. Stisknutím tlačítka spouště napůl nastavte zaostření.
 5. Stiskněte a držte tlačítko spouště stisknuté po celou dobu snímání.
  Dokud bude tlačítko spouště stisknuté, zůstane závěrka otevřená.

Poznámka

 • Protože rychlost závěrky se zpomalí a je pravděpodobnější, že dojde ke chvění fotoaparátu, doporučuje se použít stativ.
 • Čím delší je doba expozice, tím více šumu bude na snímku vidět.
 • Po snímání se bude provádět redukce šumu po stejnou dobu, po kterou byla závěrka otevřena. Pokud však probíhá redukce šumu, nemůžete snímat.
 • Rychlost závěrky nelze nastavit na [BULB] v následujících situacích:
  • Když je aktivována funkce [Snímání úsměvu].
  • Když je aktivována funkce [Auto HDR].
  • Když je [Obrazový efekt] nastaven na [Malování HDR] nebo [Mono. s bohat. tóny].
  • Když je aktivována funkce [RŠ pom. více sním.].
  • Když je funkce [Režim pohonu] nastavena na následující režimy:
   • [Kontinuální snímání]
   • [Kont. pr. rychlosti]
   • [Samospoušť(kont.)]
   • [Nepř. expoziční řada]
  • Když je [Typ závěrky] nastaven na [Elektronická závěrka].
  Pokud používáte výše zmíněné funkce, když je rychlost závěrky nastavena na [BULB], nastaví se rychlost závěrky dočasně na 30 sekund.

Tip

 • Snímky pořízené v režimu [BULB] mají tendenci k rozmazání. Doporučujeme, aby použili stativ nebo dálkový ovladač (prodává se samostatně), který má funkci uzamčení spouště.