Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Kontinuální snímání

Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě.

 1. MENU (Nastavení snímání)[Režim pohonu][Kontinuální snímání].

Poznámka

 • Nepřetržité snímání není k dispozici v následujících situacích:
  • Režim snímání je nastaven na [Plynulé panoráma].
  • Režim snímání je nastaven na [Volba scény] a je vybrána scéna jiná než [Sportovní akce].
  • [Obrazový efekt] je nastaven na [Měkké zaostření], [Malování HDR], [Mono. s bohat. tóny], [Miniatura], [Akvarel] nebo [Ilustrace].
  • [DRO/Auto HDR] je nastaveno na [Auto HDR].
  • [ISO] je nastaven na [RŠ pom. více sním.].
  • Používá se [Snímání úsměvu].

Tip

 • Pokud chcete při snímání série zachovat zaostření a expozici, změňte následující nastavení.
  • Nastavte [Režim ostření] na [Průběžné AF].
  • Nastavte [AEL se závěrkou] na [Vypnuto] nebo [Auto].